Thuốc diệt chuột Killrat (2 gói 50g) – dạng đa liều

29,000 

  • Chuột sẽ chết chậm từ 3-5 ngày nên những con chuột khác không nghi ngờ và tiếp tục ăn mồi đến khi chúng bị diệt hết
  • Chuột ăn thường phải tìm ra chỗ sáng, nên ta dễ tìm và nhặt xác chuột
  • Dễ dàng dọn xác chuột tránh gây mùi hôi