Thuốc diệt chuột tiêu diệt cả đàn chuột

240,000  130,000 

  • Đây là thuốc diệt chuộc đa liều, Chuột ăn thuốc và chết sau 1 -3 ngày.
  • Sau khi ăn thuốc, chuột không có biểu hiện gì, chúng và đồng loại vẫn tiếp tục ăn mà không đề phòng.
  • Sau 1-3 ngày chúng sẽ chết. Vì thế hiệu quả diệt cả đàn chuột là rất cao.
Danh mục: Từ khóa: